ห้อง VIP1

เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง รองรับได้ 50-80 ท่าน เหมาะสำหรับ พิธีหมั้น , งานเลี้ยงสังสรรค์ , งานแสดงความยินดี , งานสัมมนา