ห้องชมัยมรุเชฐ

เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง รองรับได้ 80-100 ท่าน เหมาะสำหรับ พิธีหมั้น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงแสดงความยินดี งานสัมมนา