ห้องเทวกรรมรังรักษ์

เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง รองรับได้ 300 ท่าน อยู่บริเวณชั้น 2 เหมาะสำหรับ ฉลองมงคลสมรส ,งานเลี้ยงสังสรรค์ ,งานเลี้ยงแสดงความยินดี , งานสัมมนาหรืองานแถลงข่าวต่างๆ