เทควันโด

**ดำเนินการสอนโดย ครูผู้สอนจากสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย** - WEEKDAYS TAEKWONDO เรียนทุกวันจันทร์ - วันพุธ - วันศุกร์ เวลา 18.00 - 19.30 น. ราคา 1,500 บาท/คอร์ส (เรียนได้ 10 ครั้ง ภายใน 2 เดือน) - WEEKENDS TAEKWONDO เรียนทุกวันเ