สนามแบดมินตัน

คอร์ดแบดมินตันพื้นยาง

เปิดบริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 6.00 - 16.00 น. ค่าบริการ 100 บาท/ชั่วโมง หลัง 16.00 น.เป็นต้นไป ค่าบริการ 150 บาท/ชั่วโมง และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าบริการ 150 บาท/ชั่วโมง