ห้องผ่านฟ้าลีลาศ

เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง รองรับได้ 50-80 ท่าน เหมาะสำหรับ จัดเป็นพิธีหมั้น , งานเลี้ยงสังสรรค์ , งานสัมนา ,งานเลี้ยงแสดงความยินดี