• ห้องมัฆวานรังสรรค์

  เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่รองรับได้1,500 ท่าน และสามารถแบ่งเป็นห้องย่อยได้ 3 โซน รองรับการจัดเลี้ยงตามจำนวนผู้ใช้บริการ ได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับฉลองมงคลสมรส ,งานเลี้ยงสังสรรค์ , งานเลี้ยงแสดงความยินดี , งานสัมมนาหรืองานแถลงข่าวต่างๆ

 • ห้องเทวกรรมรังรักษ์

  เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง รองรับได้ 300 ท่าน อยู่บริเวณชั้น 2 เหมาะสำหรับ ฉลองมงคลสมรส ,งานเลี้ยงสังสรรค์ ,งานเลี้ยงแสดงความยินดี , งานสัมมนาหรืองานแถลงข่าวต่างๆ

 • ลานน้ำพุ

  รองรับได้ถึง 1,000 ท่าน มองเห็นความสง่างามของอาคาร เหมาะสำหรับ ฉลองมงคลสมรส , งานเลี้ยงสังสรรค์ ,งานเลี้ยงแสดงความยินดี

 • ห้องชมัยมรุเชฐ

  เป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดกลาง รองรับได้ 80-100 ท่าน เหมาะสำหรับ พิธีหมั้น งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเลี้ยงแสดงความยินดี งานสัมมนา