เกี่ยวกับ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี


พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

สโมสรทหารบกแห่งนี้ เกิดขึ้นโดยความริเริ่มของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญ และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับข้าราชการทหารบก และครอบครัวที่จะมีโอกาสเข้ามาใช้บริการพักผ่อนหย่อนใจในภายภาคหน้า โดยได้พิจารณาเลือกพื้นที่การก่อสร้างอันเหมาะสมแห่งนี้ด้วยตนเอง จากการที่ได้มาออกกำลังกายภายในสถานที่แห่งนี้อยู่เป็นประจำ เห็นสภาพของพื้นที่เดิมซึ่งเป็นที่พักอาศัยของข้าราชการ ที่ใช้งานมานานแล้วทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ควรจะมีการปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด และจัดหาที่อยู่ให้กำลังพลดังกล่าวให้มีที่อยู่อาศัยในสภาพที่ดีขึ้น

สโมสรทหารบกแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ 23 ไร่เศษ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร 8 ไร่เศษ มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 28,000 ตารางเมตร ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่จอดรถ และพื้นที่จัดภูมิทัศน์ทั่วไป

งานก่อสร้างออกแบบทันสมัยโอ่อ่า และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการก่อสร้างอาทิ เช่น ใช้พื้นที่คอนกรีตแบบ POST TENSION ซึ่งสามารถทำได้คราวละมากๆ ประหยัดเวลาที่จะต้องก่อสร้างคานรองรับ

นอกจากนั้นยังใช้ผนังคอนกรีตสำเร็จหล่อจากโรงงานมาประกอบเป็นต้น โดยกองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยต่างๆ เข้าร่วมดำเนินการ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปโดยความรวดเร็ว และทันเวลาโดยมอบหมายให้ กรมยุทธโยธาทหารบก เป็นผู้ออกแบบ กรมการทหารช่างเป็นหน่วยดำเนินการก่อสร้าง นอกจากนั้น ยังมีหน่วยอื่นๆ ได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างในครั้งนี้อีก หลายหน่วย นับเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างหน่วยต่างๆ โดยแท้ที่มุ่งหวังจะให้ภารกิจการก่อสร้าง เพื่อกองทัพบกในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

กรมการทหารช่างใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 10 เดือน นับจากเริ่มตอกเข็มต้นแรกในวันที่ 2 ธันวาคม 2547 จนกระทั่งวันนี้ งานดังกล่าวถือเป็นงานก่อสร้างทางดิ่งขนาดใหญ่ที่สุดงานหนึ่ง และก่อสร้างในเวลาที่จำกัด ที่กรมการทหารช่างเคยดำเนินการมา นับเป็นความภาคภูมิใจซึ่งเพิ่มประสบการณ์ให้กับกำลังพลของเหล่าได้เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดเวลา 10 เดือน ที่ผ่านมาทุกคนได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังความคิด ประสานความร่วมมือกันโดยตลอดจึงเกิดมีวันนี้ขึ้น

สโมสรทหารบกเปิดให้ข้าราชการและบุคคลทั่วไปใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น ใช้เป็นแหล่งพบปะสมาคม , สังสรรค์ , จัดเลี้ยง , ให้ความบันเทิง และออกกำลังกาย